Del cincel al espíritu, un comentario estético sobre la Virgen de la escalera y la batalla de los centauros de Miguel Ángel

Se tratará aquí de mostrar una comparación entre dos relieves de juventud de Miguel Ángel, “La Virgen de la escalera” y “la batalla de los centauros”, mediante un método aproximativo heredado de la tradición neoplatónica rusa a la cual perteneció el filósofo Pavel Florenski. Este propone la capacidad de los medios artísticos de, a través […]

Read More Del cincel al espíritu, un comentario estético sobre la Virgen de la escalera y la batalla de los centauros de Miguel Ángel

La fi del procés: un nou Estatut i la reforma territorial de l’Estat (Vol. II)

Al final del meu darrer article em vaig comprometre a seguir desenvolupant les trampes discursives del processisme fins al dia d’avui, posant de manifest l’amateurisme del nostre lideratge i la seva incapacitat per articular un discurs polític convincent per la massa social independentista que sigui capaç de correspondre les seves legítimes aspiracions. Puigdemont, durant la […]

Read More La fi del procés: un nou Estatut i la reforma territorial de l’Estat (Vol. II)

La fi del Procés: la major estafa política de la història recent de Catalunya (Vol. I)

  Elisabeth Kübler-Ross, psicòloga d’origen suís, va descriure l’any 1969 el procediment d’ajust emocional que va observar en un extens treball de camp amb moribunds. Aquest patró d’ajust, que va dividir en cinc parts, és el que avui en dia coneixem popularment com les cinc fases del dol. La primera d’elles, la fase de negació, […]

Read More La fi del Procés: la major estafa política de la història recent de Catalunya (Vol. I)